vill du att

  • en förskola ska vara något annat än förvaring?

  • pedagogtäthet, engagemang och hjärta inte ska vara tomma ord utan en integrerad del av förskolan?

  • ditt barn ska känna sig tryggt när hen tar sitt stora steg ut i förskolan?

  • ditt kompetenta barn ska bli sett och få möjlighet att utvecklas varje dag utifrån hens förutsättningar?

 

DÅ HAR DU KOMMIT RÄTT!

 

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN KABINEN!

 

  Foto  : Jenny Franzén

Foto: Jenny Franzén

HÖG PEDAGOGTÄTHET och toppbetyg

Förskolan Kabinen prioriterar en liten barngrupp, pedagogtäthet och engagemang.

Vi har fått toppbetyg i Stockholms stads undersökningar med 100% nöjda föräldrar.

Vi är ett föräldrakooperativ med 16 barn i åldrarna 1-5 år samt fyra engagerade och erfarna pedagoger. Det skapar en trygghet som är grundläggande för barnens utveckling. Det ger också en frihet för pedagogerna att utforma verksamheten utifrån varje enskilt barns behov. 

Verksamheten inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken där barnen ses som kompetenta individer som kan och vill lära, utvecklas och inspireras av nya utmaningar. Varje dag har barnen planerade aktiviteter i mindre grupper

Vi gör utflykter till närliggande parker minst fyra gånger i veckan. Varje termin besöker vi museum och teatrar.  

Vi håller till i fina, nybyggda lokaler i Marieberg på Kungsholmen.

Vår gård byggs om och är klar till höstterminens start 2018. Gården kommer präglas av pedagogiskt nytänk med unika möjligheter för lärande, utforskning, kreativitet, motorik och vattenlek.

 

  Foto  : Jenny Franzén

Foto: Jenny Franzén

 

 

Från inskolning till skolförberedelser har Kabinens pedagoger alltid sett till mitt barns bästa. Så mycket kärlek, glädje, inspiration, nyfikenhet och utveckling. En bättre start i livet kan man inte önska sitt barn!               - Sofia, förälder