HÖG PEDAGOGTÄTHET OCH ENGAGEMANG

Vi på Kabinen är otroligt stolta över att ha fyra så engagerade och erfarna pedagoger för våra 16 barn. Den värme de har för varje enskilt barn genomsyrar hela förskolan och sprider glädje och gemenskap mellan både pedagoger och barn, och mellan barnen. Pedagogerna känner alla barn utan och innan, från detaljer kring hur varje barn vill ha sin mat till varje litet utvecklingssteg de går igenom och vilket stöd och uppmuntran de då behöver.

Kabinens pedagoger är alltid där barnen är. De är uppdelade så att det alltid är pedagoger närvarande i barnens mindre grupper, även när barnen delar upp sig spontant vid t.ex. utelek. Våra pedagoger står aldrig och småpratar med varandra, varken inne eller ute. Diskussioner om verksamheten, inklusive planering inför projekt och aktiviteter, sker istället under veckoplaneringsmöten och kortare avstämningsmöten. Detta gäller både den dagliga planeringen och planering utifrån ett längre perspektiv. Givetvis stämmer pedagogerna löpande av med varandra vid behov.

Detta är inte bara tomma ord. Om du ser våra pedagoger och barn på utflykt t.ex. i någon park så kommer du att se att detta stämmer helt och fullt! 

“Att få komma på utvecklingsamtal med pedagogerna där ditt barns utveckling och välmående står i fokus, är helt outstanding” - Abel, förälder

VÅRA PEDAGOGER

Rektor Zinka Hrkac

Zinka är utbildad förskolelärare och har varit rektor på Kabinen sedan 2013. Zinka har arbetat på Kabinen i 12 år och har 23 års erfarenhet på förskola. Zinka leder arbetet med ett enormt engagemang och ser alltid till barnens bästa.

Kabinen-8466.jpg

Förskollärare Mona Johansson

Mona är utbildad förskolelärare och har arbetat på Kabinen i över fem år. Hon har gedigen erfarenhet av förskolearbete under sina 28 år och lång erfarenhet av föräldrakooperativ. Monas positiva attityd är verkligen uppskattad av både barn och föräldrar och är förstås en tillgång för pedagogteamet.

angelica.jpg

Barnskötare Angelica Lindblad

Angelica är utbildad barnskötare och är nyanställd på Kabinen.

image1.jpg

Barnskötare Sofia Dorwarth

Sofia är utbildad barnskötare och är nyanställd på Kabinen.


meddelande från VÅRA PEDAGOGER

"Som pedagog på Kabinen jobbar man med att bilda en helhet mellan omsorg, utveckling och lärande.

Vårt styrdokument, Läroplanen är vårt viktigaste hjälpmedel och vi pedagoger har enats om en gemensam tolkning av uppdraget och tagit ställning för de pedagogiska verktyg vi behöver för att kunna genomföra och utveckla en bra verksamhet. Vi har valt att se ett barn med stor kompetens, som upptäcker och utforskar sin omvärld med stöd av nyfikna, medforskande vuxna och barn. Vi pedagoger är aktivt nyfikna på barnen och deras tankar och arbetar kontinuerligt med deras nyfikenhet och lust till lek och lärande. Vår utgångspunkt är att vi vill försöka förstå vad barnen gör, hur de tänker, vilka frågor och hypoteser de har och därigenom utmana dem i deras vidgade lärande.

Att få jobba i en liten verksamhet som ett föräldrakooperativ, där vi kan vara med och påverka och där vi ser kort väg mellan beslut och handling, känns viktigt. Vi är närvarande pedagoger som också jobbar nära våra familjer. En bra relation mellan oss vuxna är en förutsättning för att arbetet med barnen ska bli det bästa tänkbara. Vår syn på det kooperativa lärandet genomsyrar vår verksamhet och innebär att vi lär tillsammans genom att låna kunskap av och till varandra.

Förskolan Kabinen är en fantastisk arbetsplats där vi känner oss viktiga och att vi verkligen får förutsättningarna att göra ett riktigt bra jobb!"