FAKTA OM KABINEN

HUR MÅNGA BARN ÄR VI?

Vi är sexton barn i en åldersblandad grupp 1 till 6 år. Vi har fyra engagerade pedagoger vilket ger en personaltäthet på 4 barn per anställd.. 

PEDAGOGERNA

Förskolechef Zinka
Förskollärare Mona
Barnskötare Vendela
Barnskötare Agnes

ÖPPETTIDER

Förskolans öppettider är för närvarande kl. 7.45 - 16.45. Vid behov erbjuds öppettider enligt Stockholms stads ramtider: kl. 6.30-18.30. Genom föräldrasamverkan kan vi erbjuda barnomsorg när förskolan är stängd (t.ex. vid planeringsdagar, klämdagar eller semestrar). Läs mer om detta under rubriken kooperativ. Förskolan är stängd mellan jul och nyår, samt fyra veckor på sommaren.

Stockholm Stads hemsida kan du läsa mer om regler kring öppettider.

INSKOLNING

Inskolning sker vanligen under två veckors tid, men kan anpassas i samråd med förskolechefen. Inskolningen görs efter noggrann planering och i gradvisa steg för att barnet ska få tid att vänja sig vid miljön, de andra barnen och att vara på en förskola. Utgångspunkten är förståelsen för att det är stor omställning för ett litet barn att börja på förskola! 

TAXA

Maxtaxa enligt Stockholms stad gäller och avgift utgår 12 månader per år. På Stockholm Stads hemsida kan du läsa mer om avgifter.

MÅLTIDER

Lunchen på Kabinen levereras från cateringrestaurangen R&R i närheten. Den består huvudsakligen av ekologiska råvaror. Barnen och pedagogerna ger maten mycket höga betyg. Till maten serveras mjölk eller vatten. Mellanmålet på förmiddagen består vanligtvis av frukt och på eftermiddagen av yoghurt med färska bär och/eller smörgåsar.

Frukost kan ordnas för barn som börjar innan kl. 09.00.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Pedagogerna håller ett föräldramöte varje termin. Enskilda utvecklingssamtal genomförs två gånger per år för varje barn . Varje vecka skriver pedagogerna ett veckobrev till föräldrarna med information om veckan som gått och planering för kommande vecka. I Kabinens app Trello (se nedan) sker daglig dokumentation av verksamheten och daglig uppdatering av information för föräldrar och personal.

HITTA HIT

Vi håller till i helt nyrenoverade, stora och ljusa ändamålsenliga lokaler i bottenvåningen i ett bostadshus på Scheffersgatan 6 i stadsdelen Marieberg på Kungsholmen, med många gröna parker och lekplatser i närheten. Förskolans gård kommer att byggas om under våren 2018 utifrån ett pedagogiskt nytänk.

Se karta under kontakt & kö.

SÄKERHET

Personalen utbildas årligen i barn-HLR. Även föräldrar deltar i undervisningen till självkostnadspris.

KÖSYSTEM

Förskolan Kabinen är ansluten till Stockholms stads gemensamma förskolekö. Intag sker enligt köordning. Vi tillämpar syskonförtur. Vid frågor kontakta rekryteringsansvarig via e-post: intresse@kabinen.com.

Stockholm Stads hemsida kan du läsa mer om köregler.

TRELLO

Trello är Kabinens kommunikationsapp. Här kan föräldrarna genom pedagogerna se vad barnen har för sig på dagarna, hur olika projekt fortskrider, etc. Det är ett mycket användbart verktyg i kommunikationen mellan föräldrar och personal.

Vi var väldigt nöjda med vår tidigare förskola, fast Kabinen står för något helt utöver det vanliga.
— Anna, förälder på Kabinen
  Foto  : Jenny Franzén

Foto: Jenny Franzén