nyrenoverade LOKALER

Våra fina, stora och ljusa lokaler helrenoverades under hösten 2017. De utformades utifrån Stockholms stads riktlinjer för en giftfri förskola. Pedagogerna och föräldrarna är engagerade i att skapa en mysig och pedagogisk inomhusmiljö och anpassar kontinuerligt denna till barngruppens behov.

Vi håller till i bottenvåningen i ett bostadshus på Scheffersgatan 6 i stadsdelen Marieberg på Kungsholmen, med många gröna parker och lekplatser i närheten.

ombyggd unik GÅRD

Förskolans gård har byggts om under hösten under ledning av en arkitekt. Den har utvecklats i samråd med alla barn. Den kommer att stå helt färdig till vårterminen 2019.

Gården präglas av pedagogiskt nytänk med möjligheter för lärande, utforskning, kreativitet och vattenlek. Den ger möjlighet för barnen till en ökad förståelse för naturkunskap, kretslopp samt matematik och motorik. Den byggs utifrån Stockholms stads riktlinjer för giftfri förskola. 

Miljöskisser av delar av gården:

Fsk Kabinen Lekmiljöer.jpg
Vi var väldigt nöjda med vår tidigare förskola, fast Kabinen står för något helt utöver det vanliga.
— Anna, förälder på Kabinen
Foto: Jenny Franzén

Foto: Jenny Franzén