FAKTA OM KABINEN

HUR MÅNGA BARN ÄR VI?

Vi är sexton barn i en åldersblandad grupp 1 till 6 år. Vi har fyra engagerade pedagoger vilket ger en personaltäthet på 3,75 barn per anställd.. 

3 barn född 2012
6 barn född 2013
4 barn född 2014
1 barn född 2015
2 barn född 2016

PEDAGOGERNA

Förskolechef Zinka
Förskollärare Mona
Barnskötare Vendela
Barnskötare Ida

ÖPPETTIDER

Förskolans öppettider är idag 7.45  17 samtliga dagar. Vid behov erbjuds öppettider enligt Stockholms stads ramtider: 06.30-18.30. Genom föräldrasamverkan kan vi erbjuda barnomsorg när förskolan är stängd (t.ex. vid planeringsdagar, klämdagar eller semestrar). Läs mer om detta under rubriken kooperativ. Förskolan är stängd mellan jul och nyår, samt fyra veckor på sommaren.

Stockholm Stads hemsida kan du läsa mer om regler kring öppettider.

INSKOLNING

Inskolning sker vanligen under två veckors tid, men kan anpassas i samråd med förskolechefen.

TAXA

Maxtaxa enligt Stockholms stad gäller och avgift utgår 12 månader per år.

Stockholm Stads hemsida kan du läsa mer om avgifter.

MÅLTIDER

Lunchen på Kabinen levereras från cateringrestaurangen R&R i närheten. Den består huvudsakligen av ekologiska råvaror. Barnen har gett maten höga betyg. Till maten serveras mjölk eller vatten. Mellanmålet på förmiddagen består vanligtvis av frukt och på eftermiddagen av yoghurt med färska bär och/eller smörgåsar.

Frukost kan ordnas för barn som börjar innan kl. 09.00.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Pedagogerna håller ett föräldramöte varje termin. Enskilt utvecklingssamtal för varje barn genomförs två gånger per år. Varje vecka skriver pedagogerna ett veckobrev till föräldrarna med information om veckan som gått och planering för kommande vecka. I Kabinens IT-applikation Trello (se nedan) sker daglig dokumentation av verksamheten och daglig uppdatering av information för föräldrar och personal.

HITTA HIT

Vi håller till i stora och ljusa ändamålsenliga lokaler i bottenvåningen i ett bostadshus på Scheffersgatan 6 i stadsdelen Marieberg på Kungsholmen, med många gröna parker och lekplatser i närheten. Till förskolan hör även en inhägnad gård med sandlåda och klätterställning. Lokalerna är nyrenoverade under hösten 2017.

Se karta under kontakt & kö.

SÄKERHET

Personalen utbildas årligen i barn-HLR. Även föräldrar deltar i undervisningen till självkostnadspris.

KÖSYSTEM

Förskolan Kabinen är ansluten till Stockholms stads gemensamma förskolekö. Intag sker enligt köordning. Finns det behov av att balansera barngruppen (åldersmässigt/ könsmässigt) finns möjlighet att frångå köordningen, efter styrelsebeslut om detta. Vi tillämpar syskonförtur. Vid frågor kontakta rekryteringsansvarig via e-post: intresse@kabinen.com.

Stockholm Stads hemsida kan du läsa mer om köregler.

TRELLO

Trello är Kabinens kommunikationsapplikation. Här kan föräldrarna genom pedagogerna se vad barnen har för sig på dagarna. Här anmäls frånvaro och här kan föräldrar även se vilka dagar de har jour. Detta är bara några av de funktioner som Trello hjälper oss med. Ett mycket användbart verktyg i kommunikationen föräldrar och personal emellan.

Vi var väldigt nöjda med vår tidigare förskola, fast Kabinen står för något helt utöver det vanliga.
— Anna, förälder på Kabinen
  Foto  : Jenny Franzén

Foto: Jenny Franzén