FÖRÄLDRAKOOPERATIV

Att vara med i ett föräldrakooperativ innebär en stor insyn och delaktighet i verksamheten och möjligheter att påverka ditt barns vardag. Vi har ett mycket bra och nära samarbete med pedagogerna och varandra vilket skapar en trevlig och hjälpsam gemenskap för såväl föräldrar som barn.

KABINEN SOM KOOPERATIV

Förskolan Kabinen är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening där barnens vårdnadshavare är medlemmar.  Föreningen anställer personalen och är ansvarig för verksamheten. De operativa frågorna sköts av styrelsen och övriga medlemmar är med och påverkar verksamheten. Styrelsen och föräldrar samarbetar nära förskolechefen och övriga pedagoger. Pedagogerna ansvarar för verksamhetens pedagogiska innehåll. Årsmötet är högsta beslutande organ som bl.a. fastställer budget, styrelsemedlemmar, m.m.

ATT VARA FÖRÄLDER PÅ KABINEN

Som förälder på Kabinen får du stor möjlighet till insyn, delaktighet och att påverka ditt barns vardag. Föräldrar deltar bl.a. i jourverksamhet, städning, fixardagar och andra uppdrag i verksamheten. Utöver det har de flesta familjer en specifik uppgift, exempelvis att sitta i styrelsen, ansvara för jourlistan, kölistan, etc.

I realiteten är det inte så mycket tid som går åt till allt detta. Omkring 3 - 5 timmar per månad i genomsnitt. Att sitta i styrelsen innebär en något större arbetsbörda.

Jour

Alla familjer deltar i jourschemat som är uppdelat i planerad jour och oplanerad jour. Den planerade jouren innebär att föräldrarna hjälper till på Kabinen vid planerad frånvaro av någon/några av pedagogerna (vid fortbildning, planeringstillfälle, etc.).  Den oplanerade jouren innebär att föräldrarna kallas in för att ersätta pedagog vid sjukdom eller annan oplanerad frånvaro.

På grund av den höga personaltätheten på Kabinen används oplanerad jour extremt sällan. Under det senaste året har oplanerad jour använts vid totalt fem tillfällen.

Vid längre frånvaro tar vi in vikarier. Vi har vikarier som är knutna till verksamheten som känner väl till rutinerna och är välbekanta för barnen. Det skapar trygghet och kontinuitet.

Städning

På Kabinen prioriteras hög personaltäthet. För att hålla kostnaderna nere utförs städningen av lokalerna av föräldrarna enligt ett rullande schema där varje familj har städvecka ca 1-2 gånger per termin. 

Fixardag

Varje termin samlas föräldrarna en dag för att gemensamt förbättra förskolans lokaler, sätta upp hyllor, måla eller laga saker som gått sönder och ha det trevligt tillsammans.

Vi har alltid tänkt att vår tidigare förskola var den bästa. Vi blev så positivt överraskade när vi flyttade till Kabinen och fick uppleva dessa pedagogers otroliga kunskap och engagemang för våra barn.
— Charlotte, förälder på Kabinen