FÖRÄLDRAKOOPERATIV

Att vara med i ett föräldrakooperativ innebär en stor insyn och delaktighet i verksamheten och möjligheter att påverka sitt barns vardag. Vi har ett mycket bra samarbete med pedagogerna och varandra vilket skapar en trevlig och hjälpsam gemenskap för såväl föräldrar som barn.

KABINEN SOM KOOPERATIV

Förskolan Kabinen är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening där barnens vårdnadshavare är medlemmar.  Föreningen anställer personalen och är ansvarig för verksamheten. De operativa frågorna sköts av styrelsen och övriga medlemmar är med och påverkar verksamheten. Styrelsen och föräldrar samarbetar nära förskolechefen och övriga pedagoger. Pedagogerna ansvarar för verksamhetens pedagogiska innehåll. . Årsmötet är högsta beslutande organ som bl.a. fastställer budget, vilka som ska sitta i styrelsen, m.m.

En fråga vi ibland får är om man som medlem kan bli skuldsatt om föreningen skulle gå i konkurs. Det kan man inte bli, det man riskerar att förlora är enbart medlemsinsatsen (1 kr).

Kabinen är sedan flera år medlem i branschorganisationen SEFIF (Sätter Fristående Förskolor I Fokus) som bland annat verkar för att säkerställa att fristående förskolor får likvärdiga villkor med kommunala verksamheter.

ATT VARA FÖRÄLDER PÅ KABINEN

Som förälder på Kabinen får man möjlighet till insyn, delaktighet och att påverka sitt barns vardag. Föräldrar deltar bl.a. i jourverksamhet, städning, fixardagar och andra uppdrag i verksamheten. Utöver det har de flesta en specifik uppgift, exempelvis att sitta i styrelsen, ansvara för jourlistan, kölistan, etc.

I realiteten är det inte så mycket tid som går åt till allt detta. Omkring 3 - 5 timmar per månad i genomsnitt. Att sitta i styrelsen innebär en något större arbetsbörda.

Jour

Alla familjer deltar i jourschemat som är uppdelat i planerad jour och oplanerad jour. Den planerade jouren innebär att föräldrarna hjälper till på Kabinen vid planerad frånvaro av någon/några av pedagogerna (vid fortbildning, planeringstillfälle etc.).  

Den oplanerade jouren innebär att föräldrarna kallas in för att ersätta pedagog vid sjukdom eller annan oplanerad frånvaro. På grund av den höga personaltätheten på Kabinen används denna nödåtgärd extremt sällan då personalen i stort sätt alltid kan täcka upp för varandra. Man ska dock vara beredd att kunna ställa upp på sitt jourtillfälle.

Vissa familjer har på grund av sina arbeten svårt att delta i den oplanerade jourverksamheten. Detta har lösts genom att dessa familjer deltar i den planerade jourverksamheten i större utsträckning istället.

Vid längre frånvaro tar vi in vikarier. 

Städning

På Kabinen prioriteras hög personaltäthet. För att hålla kostnaderna nere utförs städningen av lokalerna av föräldrarna enligt ett rullande schema där varje familj har städvecka ca 1-2 gånger per termin. Detta innebär städning av hela förskolan tre dagar per vecka, och enbart barnens toaletter två dagar per vecka.

Fixardag

Varje termin samlas föräldrarna en dag för att gemensamt förbättra förskolans lokaler, sätta upp hyllor, måla eller laga saker som gått sönder och ha det trevligt tillsammans.

Vi har alltid tänkt att vår tidigare förskola var den bästa. Vi blev så positivt överraskade när vi flyttade till Kabinen och fick uppleva dessa pedagogers otroliga kunskap och engagemang för våra barn.
— Charlotte, förälder på Kabinen