OM VERKSAMHETEN

Förskolan Kabinen är en liten förskola med 16 barn i åldrarna 1-5 år och fyra fantastiska pedagoger. Vi är glada och stolta över de toppbetyg vi har fått i såväl brukarundersökningar som vid förskoleinspektioner. Vår höga personaltäthet innebär en trygghet för barnen och stor frihet för pedagogerna att utforma verksamheten för att tillgodose alla barns individuella behov, samt skapa en inspirerande miljö för lärande och lek.

PEDAGOGIK

På Kabinen ska alla barn mötas av en inspirerande och tillåtande miljö, som inbjuder till lek och nya upptäckter. Pedagogernas arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilia-pedagogiken där barnen ses som kompetenta individer som kan och vill lära, utvecklas och inspireras av nya utmaningar. Pedagogiken uppmuntrar barnens nyfikenhet att utforska omvärlden samt utvecklar barnens lust att lära. Tack vare engagerade pedagoger med lång erfarenhet, föräldramedverkan och en liten barngrupp, får barnen en förskola av toppklass.

Att vi är en liten förskola speglar hela verksamheten. Miljön präglas av gemenskap och trygghet. Den blandade åldersgruppen gör att små och stora barn lär av varandra. Barnen utvecklar empati, förmåga att samarbeta, att visa hänsyn, dela med sig och lösa konflikter. 

För att skapa lugn och främja det individuella lärande delar vi varje dag in oss i mindre grupper. Då ägnar vi oss åt mindre och större projekt och experiment. Vi har även teman under en längre period. 

Vi tillbringar mycket tid utomhus. Varje förmiddag är vi ute. Minst fyra gånger i veckan går vi till någon av de närliggande parkerna. Ofta går vi ut även på eftermiddagarna. Ungefär en gång i månaden beger vi oss ut på en längre utflykt, gärna till skogen. Vi går regelbundet till biblioteket och varje termin på teater och andra evenemang.

Kabinen deltar i femårsverksamhet i samarbete med andra föräldrakooperativ på Kungsholmen för att förbereda våra äldsta barn inför skolstarten.

Kabinen arbetar enligt läroplan för förskolan samt förskoleplanen för Stockholms stad.

INSKOLNING

Inskolning sker vanligen under två veckors tid, men kan anpassas i samråd med förskolechefen. Inskolningen görs efter noggrann planering och i gradvisa steg för att barnet ska få tid att vänja sig vid miljön och de andra barnen. Utgångspunkten är förståelsen för att det är stor omställning för ett litet barn att börja på förskola.

MÅLTIDER

Maten på Kabinen är mycket omtyckt av barnen och pedagogerna. Lunchen levereras från cateringrestaurangen R&R och består huvudsakligen av ekologiska råvaror. Till maten serveras mjölk eller vatten. Mellanmålet på förmiddagen består vanligtvis av frukt och på eftermiddagen av yoghurt med färska bär och/eller smörgåsar.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Kabinen har ett väletablerat informations- och kommunikationssystem. I Kabinens app Trello sker daglig dokumentation av verksamheten och uppdatering av information för föräldrar och personal. Varje vecka skriver pedagogerna ett veckobrev till föräldrarna med information om veckan som gått och planering inför kommande vecka. Enskilda utvecklingssamtal hålls två gånger om året för varje barn. Pedagogerna håller dessutom ett föräldramöte varje termin.  

SÄKERHET

Personalen utbildas årligen i barn-HLR (hjärt- och lungräddning). Även föräldrar deltar i utbildningen.

ÖPPETTIDER

Förskolans öppettider är för närvarande kl. 8.15 - 16.45. Vid behov erbjuds öppettider enligt Stockholms stads ramtider, dvs. kl. 6.30-18.30. Genom föräldrasamverkan kan vi erbjuda barnomsorg när förskolan är stängd (t.ex. vid planeringsdagar, klämdagar eller semestrar). Läs mer om detta under rubriken kooperativ. Förskolan är stängd mellan jul och nyår, samt fyra veckor på sommaren.

Det är en mycket mer harmonisk stämning i barngruppen på Kabinen jämfört med alla andra förskolor jag arbetat på.
— Jenny, f.d barnskötare på Kabinen
Foto: Jenny Franzén

Foto: Jenny Franzén