OM VERKSAMHETEN

Förskolan Kabinen är en liten förskola med 16 barn i åldrarna 1-6 år och fyra fantastiska pedagoger.  Vi är glada och stolta över de toppbetyg vi har fått i såväl brukarundersökningar som vid förskoleinspektioner. Vår höga personaltäthet innebär en trygghet för barnen och stor frihet för pedagogerna att utforma verksamheten för tillgodose alla barns individuella behov, samt skapa en inspirerande miljö för lärande och lek. .

PEDAGOGIK

På Kabinen ska alla barn mötas av en inspirerande och tillåtande miljö, som inbjuder till lek och nya upptäckter. Pedagogernas arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilia-pedagogiken där barnen ses som kompetenta individer som kan och vill lära, utvecklas och inspireras av nya utmaningar. Pedagogiken uppmuntrar barnens nyfikenhet att utforska omvärlden samt utvecklar barnens lust att lära. Kabinen arbetar enligt läroplan för förskolan samt förskoleplanen för Stockholms stad

Att vi är en liten förskola speglar hela verksamheten. Miljön präglas av gemenskap och trygghet. Den blandade åldersgruppen gör att små och stora barn lär av varandra. Barnen utvecklar empati, förmåga att samarbeta, att visa hänsyn, dela med sig och lösa konflikter. Tack vare engagerade pedagoger med lång erfarenhet, föräldramedverkan och en liten barngrupp, får barnen en förskola av toppklass.

Vi tillbringar mycket tid utomhus. Varje förmiddag är vi ute. Minst tre gånger i veckan går vi till någon av de närliggande parkerna. Ofta går vi ut även på eftermiddagarna. Varje dag deltar barnen i någon av de tre planerade aktiviteterna – rörelse, skapande eller experiment. För att skapa lugn och främja det individuella lärande delar vi varje dag in oss i mindre grupper.

Kabinen deltar i femårsverksamhet i samarbete med andra föräldrakooperativ på Kungsholmen för att förbereda våra äldsta barn inför skolstarten.

Alla barn delas upp i en mindre grupper varje dag. Då ägnar vi oss åt mindre och större projekt och experiment. Vi har även teman under en längre period.

Ungefär en gång i månaden beger vi oss ut på en längre utflykt, gärna till skogen, där barnen har med sig egen matsäck. Vi går regelbundet till biblioteket och varje termin på teater och andra evenemang.

LOKALER OCH OMGIVNING

Våra fina, stora och ljusa lokaler helrenoverades under hösten 2017. Vi håller till i bottenvåningen i ett bostadshus på Scheffersgatan 6 i stadsdelen Marieberg på Kungsholmen, med många gröna parker och lekplatser i närheten.

Förskolans egna gård kommer att byggas om under våren 2018 under ledning av en arkitekt. Gården kommer präglas av pedagogiskt nytänk med möjligheter för lärande, utforskning, kreativitet och vattenlek. Den kommer att bidra till en ökad förståelse för naturkunskap, kretslopp samt matematik och motorik.

Personalen och föräldrarna är engagerade i att skapa en mysig och pedagogisk inomhusmiljö och anpassar kontinuerligt denna till barngruppens behov.

HISTORIK

Kabinen bildades 1990. Då som en förskola för föräldrar på läkemedelföretaget Kabi Vitrum med kontor i närheten. Därav namnet Kabinen. 

Jag upplever att det är en mycket mer harmonisk stämning i barngruppen på Kabinen jämfört med tidigare förskolor jag arbetat på.
— Jenny, barnskötare på Kabinen
  Foto  : Jenny Franzén

Foto: Jenny Franzén