OM VERKSAMHETEN

Förskolan Kabinen är en liten förskola med 16 barn i åldrarna 1-6 år och fyra fantastiska pedagoger. Vi är glada och stolta över de höga betyg vi har fått i såväl brukarundersökningar som vid förskoleinspektioner. Vår höga personaltäthet innebär  en trygghet för barnen och stor frihet för pedagogerna att utforma verksamheten i enlighet med pedagogikens tre begrepp: Lust, Kompetenta barnet och Tillåtande. .

PEDAGOGIK

På Kabinen ska alla barn mötas av en inspirerande och tillåtande miljö, som inbjuder till lek och nya upptäckter. Pedagogernas arbetssätt, inspirerat av Reggio Emilia-pedagogiken, bedrivs i enlighet med läroplan för förskolan samt förskoleplanen för Stockholms stad. Kabinens värdegrund vilar på tre begrepp som genomsyrar verksamheten; Lust, Kompetenta barnet och Tillåtande. Dessa uppmuntrar barns nyfikenhet att utforska omvärlden, samt utvecklar barns lust att lära.

Att vi är en liten förskola speglar hela verksamheten. Miljön präglas av gemenskap och trygghet. Tack vare duktiga pedagoger, föräldramedverkan och en liten barngrupp, får barnen en verksamhet av hög kvalitet.

Vi tillbringar mycket tid utomhus. Varje förmiddag är vi ute, på gården eller i någon av de närliggande parkerna. Ofta går vi även ut på eftermiddagarna. Varje vecka deltar barnen i någon av de tre planerade aktiviteterna – rörelse, skapande eller experiment. För att skapa lugn och främja det individuella lärande delar vi ofta in oss i mindre grupper.

Kabinen samarbetar i ett nätverk av andra föräldrakooperativ på Kungsholmen. Det innebär bland annat att vi samlas kring en gemensam femårsgrupp en förmiddag i veckan.

Alla barn deltar i en mindre grupp som är mer åldershomogen en förmiddag i veckan. Då ägnar vi oss åt olika teman under en längre period.

Ungefär en gång i månaden beger vi oss ut på en längre utflykt, gärna till skogen, där barnen har med sig egen matsäck. Vi går regelbundet till biblioteket och varje termin på teater eller andra evenemang.

LOKALER OCH OMGIVNING

Vi håller till i stora och ljusa ändamålsenliga lokaler i bottenvåningen i ett bostadshus på Scheffersgatan 6 i stadsdelen Marieberg på Kungsholmen, med många gröna parker och lekplatser i närheten. Till förskolan hör även en inhägnad gård med sandlåda och klätterställning. Lokalerna är nyrenoverade under hösten 2017.

Personalen och föräldrarna är engagerade i att skapa en mysig och pedagogisk inomhusmiljö och anpassar kontinuerligt denna till barngruppens behov.

HISTORIK

I januari 1990 startade Kabinen. Då som en förskola knuten till läkemedelföretaget Kabi Vitrum med kontor i närheten. Därav namnet Kabinen.

Jag upplever att det är en harmonisk stämning och färre konflikter i barngruppen på Kabinen jämfört med tidigare förskolor jag arbetat på.
— Jenny, barnskötare på Kabinen
  Foto  : Jenny Franzén

Foto: Jenny Franzén