EN DAG PÅ KABINEN

07.45 Kabinen öppnar. Pedagogerna möter barnen på gården fram till kl. 9.00

09.00 Samling och fruktstund

09.30 Utevistelse eller planerad aktivitet inomhus

11.15 Lunch

12.00 Vila. De större barnen har läsvila och därefter i mindre grupper lek och lär eller planerad aktivitet (rörelse, skapande eller experiment)

14.15 Mellanmål

15.00 I mindre grupper: Lek och lär, eller planerad aktivitet ute eller inne (rörelse, skapande eller experiment)

17.00 Kabinen stänger

Foto: Jenny Franzén